Smittevern

For å komme hit fra sør går veien innom Sverige mellom Kvelia og Tunnsjøen. Strekningen kan lovlig kjøres uten å havne i karantene så lenge dere kjører rett gjennom.

Det er vi som driver som er ansvarlig for planlegging og iverksetting av smitteverntiltak for å forebygge og ivareta gjester. Gjester er ikke ansvarlig for annet enn å ivareta sine personlige forhold.

Vi som driver Ingulfsvann Vestre er kjent med retningslinjer og anbefalinger gitt av helsenorge.no.

VED ANKOMST

Er du i karantene er det naturlig at du ikke kommer hit som turist men holder deg hjemme.

Ved ankomst oppfordres du til håndspriting.

HÅNDVASK

Det er nok såpe, tørkepapir og håndsprit tilgjengelig ved alle toaletter og håndvaskestasjoner. Det er til sammen 6 håndvaskestasjoner i forbindelse med ankomst, de fire overnattingsstedene og ved naustet. Se områdekart her.

Stasjonene har plakater med håndvaskerutiner og hostehygiene.

Mat som serveres serveres porsjonsvis. Ved all matservering gjennomføres håndvask/spriting av alle før bespisning.

AVSTAND

Gruppene vi har på besøk er enten familiegrupper eller planlagte avreisende arrangementer. Vi som arrangør sørger for at gruppene får til å holde avstand fra andre grupper.

Vi holder forsvarlig avstand på minst en meter til alle våre besøkende til enhver tid.

RENHOLD

Det gjennomføres renhold mellom grupper som benytter samme område eller transportmiddel.

Overnattingsrom vaskes grundig mellom hver gjestegruppe. Alle berøringsflater desinfiseres.

Gjester bringer med eget overnattingsutstyr eller dette leies. Ved leie er utstyret nyvasket i maskin på 60 grader.

Ved mistanke om smittespredning isoleres området og vaskes ned eller området/utstyret/personene settes i karantene.

KONTAKT

Kontaktperson for smittevern hos oss er Tom Johnny Ingulfsvann som treffes på telefon 47413505.