Smittevern

Det er trykt å komme hit.

Vi er kjent med retningslinjer og anbefalinger ved håndtering av korona.

HÅNDVASK

Det er såpe, tørkepapir og håndsprit tilgjengelig.

AVSTAND

Vi som arrangør sørger for at gruppene får til å holde avstand fra andre grupper.

Vi holder forsvarlig avstand til alle våre besøkende.

RENHOLD

Det gjennomføres renhold mellom grupper som benytter samme område eller transportmiddel.

Overnattingsrom vaskes grundig mellom hver gjestegruppe. Alle berøringsflater desinfiseres.

Gjester bringer med eget overnattingsutstyr eller dette leies. Ved leie er utstyret nyvasket i maskin på 60 grader.

Ved mistanke om smittespredning isoleres området og vaskes ned eller området/utstyret/personene settes i karantene.

Vinterstid er alle våre utleiehytter gjennomfrossen før og etter besøk, det blir derfor en naturlig smitte-sanering av hele hytta.

KONTAKT

Vi holder oversikt over alle våre gjester for å kunne gjennomføre rask og nøyaktig smittesporing ved behov.

Kontaktperson for smittevern hos oss er Tom Johnny Ingulfsvann som treffes på telefon 47413505.