Hytteleie

Litt enklere og med litt mer friskluft fylles kreftene opp

ASTORIA

6 kilometer å gå, plass til sju.

KROKHYTTA

3 kilometer å gå, plass til sju.

KJERRISTANGEN

Med bilvei helt fram, plass til 12