Betaling gjennomføres på forskudd. Når betaling er gjort er disse vilkårene for utleie godtatt. Betaling gjennomføres enten via faktura eller vipps til 119822. Betaling gjennomføres innen betalingsfristen på tilbudet.

Avbestilling

  • Full refusjon av betalt opphold hvis avbestillingen skjer 10 dager før oppmøtedag.
  • Avbestilling fra 9-5 dager før oppmøtedag gir rett til 50 % refusjon.
  • Avbestilling som gjøres senere enn 5 dager før oppmøtedag gir ingen rett til refusjon.

Forsikring av hytta og dens inventar er dekket av utleier. Forsikring av utstyr som brukes i forbindelse med transport er dekket av utleier. Leietaker plikter å melde fra om skader og uhell på hytte, inventar eller utstyr som inntreffer i leieperioden.