fbpx

Vilkår ved leid hytteBetaling gjennomføres på forskudd. Når betaling er gjort er disse vilkårene for utleie godtatt. Betaling gjennomføres via faktura etter du som kunde har godtatt det skriftlig tilsendte tilbudet.

Avbestilling

  • Full refusjon av betalt opphold hvis avbestillingen skjer 10 dager før oppmøtedag.
  • Avbestilling fra 9-5 dager før oppmøtedag gir rett til 50 % refusjon.
  • Avbestilling som gjøres senere enn 5 dager før oppmøtedag gir ingen rett til refusjon.

Forsikring av hytta og dens inventar er dekket av utleier. Forsikring av utstyr som brukes i forbindelse med transport er dekket av utleier. Leietaker plikter å melde fra om skader og uhell på hytte, inventar eller utstyr som inntreffer i leieperioden.

Vi ønsker at du skal få et godt opphold i hytta, si ifra om det er noe vi kan ordne underveis eller noe vi bør vite for å forbedre vår utleie.