Vilkår ved leid hytte


Betaling gjennomføres på forskudd. Når betaling er gjort er disse vilkårene for utleie godtatt. Betaling gjennomføres enten via faktura eller vipps til 617589. Betaling gjennomføres innen betalingsfristen på tilbudet.

Avbestilling

  • Full refusjon av betalt opphold hvis avbestillingen skjer 10 dager før oppmøtedag.
  • Avbestilling fra 9-5 dager før oppmøtedag gir rett til 50 % refusjon.
  • Avbestilling som gjøres senere enn 5 dager før oppmøtedag gir ingen rett til refusjon.

Forsikring av hytta og dens inventar er dekket av utleier. Forsikring av utstyr som brukes i forbindelse med transport er dekket av utleier. Leietaker plikter å melde fra om skader og uhell på hytte, inventar eller utstyr som inntreffer i leieperioden.