Scooteropplevelser

I Lierne er det store avstander og områder uten infrastruktur. Snøscooter er brukt på en skånsom og fornuftig måte her i generasjoner. Ved hjelp av snøscooter tilgjengeliggjøres større områder for rekreasjon, fiske og friluftsliv. Måten scooteren brukes her er å komme til et utfartsområde, spesielt bra for familiefolk som har barn. Det blir plutselig mulig å komme seg langt til fjells på telttur eller fisketur. Kanskje kjører dere scooter ett stykke og går siste tur til destinasjonen på ski.

Rekreasjonsløypenett

Lierne har lange tradisjoner for fornuftig og nyttig bruk av snøscooter. Derfor er det etablert et rekreasjonsløypenett i kommunen.

Rekreasjonsløypa går forbi vår utleiehytte Astoria. Så du kan overnatte i hytta og ha tillgang til et løpenett på omtrent 45 mil med scooterløyper. Løypenettet krysser over til det svenske løypenettet fire plasser i Lierne. Når vi leier ut hytta kan vi ordne løypebevis for leietakerne i pakken, eller dere kan kjøpe selv utenom. Dere kan ta med egen scooter eller leie scooter.

Til utleiehytta Krokhytta er det kun privat løype. Det er mulig å søke om å få kjøre til den hytta om en skal leie den, ta kontakt ved interesse. En må da planlegge i god tid slik at søknaden kan behandles av kommunen.

Leie transport

Vi kan transportere folk eller utstyr med snøscooter og kjelker langs rekreasjonsløypenettet og på vår eiendom. Vi har hjelmer og ulike kjelker for både persontransport, material og annen oppakning.

Transport kan for eksempel bestilles om du ønsker å komme deg inn til ett fjellområde og gå videre på tur fra et stoppested, eller om du ønsker å ha en dag på fjellet og bli hentet igjen. Vi har pakker på dagsturer med guide der transport inngår og transport kan velges til våre utleiehytter på vinteren.

Spør oss gjerne hva som er mulig og om pris.

Leie egen scooter

Nordli Totaktservice leier ut scootere som dere kan kjøre fra Nordli Totaktservice til vår utleiehytte Astoria via rekreasjonsløypenettet.