fbpx


Betaling av båt og bensin gjennomføres på etterskudd. Betaling gjennomføres via faktura.

Ett leiedøgn er fra klokka 12.00 – 12.00.

Avbestilling

  • Full refusjon av betalt leie hvis avbestillingen skjer 10 dager før oppmøtedag.
  • Avbestilling fra 9-5 dager før oppmøtedag gir rett til 50 % refusjon.
  • Avbestilling som gjøres senere enn 5 dager før oppmøtedag gir ingen rett til refusjon.

Forsikring av båten og dens inventar og utstyr er dekket av utleier. Leietaker plikter å melde fra om skader og uhell på båt, inventar eller utstyr som inntreffer i leieperioden.

Vi ønsker at du skal få en god og trygg båttur, si ifra om det er noe vi kan ordne underveis eller noe vi bør vite for å forbedre vår utleie.